از طریق این بخش می توانید به حساب تیزرآفیک به صورت آنلاین و مستقیم انتقال وجه نمایید.
برای انتقال وجه (کارت به کارت) میتوانید با پشتیبانی سایت هماهنگ کنید .

درگاه پرداخت مستقیم بانک ملتنام و نام خانوادگي:

شماره تلفن:

ايميل:

مبلغ(ریال):

توضيحات: